Vilkår & Betingelser

Besøgende på vores websted er forpligtet til at acceptere følgende vilkår og betingelser til gengæld for de oplysninger, de får på dette websted.

Vi bruger vores rimelige bestræbelser på at inkludere nøjagtige og ajourførte oplysninger på alle sider på vores websted. Oplysninger er kun til vejledning og er ikke beregnet til at udgøre nogen del af en kontrakt og kan ændres uden varsel. Vi er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller kumulative tab eller skader, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge disse sider, for eventuelle fejl, forkert gengivelser eller mangler på det materiale, der findes på dem.

Oplysningerne på siderne på dette websted er udarbejdet med rimelig omhu og antages af os at være lovlige, ærlige, anstændige og ærlige fra datoen for dens forberedelse.

Du accepterer, at det materiale, der er downloadet eller på anden måde har adgang til via brugen af ​​websiderne på vores websted, opnås helt på din egen risiko, og at du vil være fuldt ansvarlig for enhver deraf følgende skade på software eller computersystemer og / eller ethvert resulterende tab af data selvom vi er blevet informeret om muligheden for en sådan skade.

Du kan finde links til andre internetsider eller ressourcer på webstedet. Du anerkender og accepterer, at AMZ Paragon ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne eksterne sider eller ressourcer og ikke støtter og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for noget indhold, reklame, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne websteder eller ressourcer. AMZ Paragon er ikke ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for faktisk eller påstået skade eller tab forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af noget sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem et sådant sted eller ressource.

I forbindelse med en tvist, der opstår på dette websted, accepterer brugeren og AMZ Paragon udelukkende at underkaste sig Danmarks domstolers jurisdiktion.

Medmindre det udtrykkeligt er modsagt om det modsatte, er teksten og grafikken i informationerne på dette websted copyright af AMZ Paragon.

Du kan kun downloade eller udskrive individuelle valg af websiderne på vores websted, hvis de udtrykkeligt bruges til dine egne personlige oplysninger og ikke skal gengives offentligt. Permanent kopiering eller opbevaring af hele eller dele af dette websted eller oplysningerne deri eller reproduktion eller inkorporering af nogen del af det i andet arbejde eller publikation, hvad enten det er på papir eller elektroniske medier eller anden form er udtrykkeligt forbudt.

Du accepterer, at du ikke vil bruge webstedet til: (a) transmission af spam, bulk eller uopfordret kommunikation; (b) foregive at være AMZ Paragon eller en anden, eller forkaste AMZ Paragon eller en andens identitet; (c) smedekop eller på anden måde manipulere identifikatorer (inklusive URL’er) for at skjule oprindelsen af ​​alt indhold, der transmitteres via tjenesterne; (d) fejlagtigt repræsentere din tilknytning til en person eller enhed; (e) forstyrre den normale strøm af dialog eller på anden måde handle på en måde, der negativt påvirker andre brugers evne til at bruge webstedet; (f) deltage i aktiviteter, der vil krænke ethvert tillidsforhold, enhver relevant lokal, statlig, national eller international lovgivning eller enhver lovgivning, der har lovkraften, herunder, men ikke begrænset til, at forsøge at kompromittere sikkerheden på en netværkskonto eller websted, drift af en ulovlig lotteri- eller spilleoperation, forfølgelse eller fremsættelse af trusler; eller (g) indsamle eller gemme personlige data om andre brugere, medmindre de specifikt er godkendt af sådanne brugere.

Indholdet af dette websted forbliver AMZ Paragons ejendom og er copyright med alle rettigheder forbeholdt.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

Vi er forpligtet til at respektere dit privatliv og beskytte dine personlige oplysninger og vil altid behandle det med den største pasning. Du kan finde ud af, hvordan vi håndterer dine data og alle måder, vi bruger dem til at give dig en bedre service i vores privatlivspolitik.